UDRŽATEĽNOSŤ


Pre našu značku Benatki sme tiež stanovili dôležité enviromentálne ciele aby sme sa zaoberali znižovaním odpadu, pri súčasnom zvyšovaní recyklovateľnosti a recyklovaného obsahu v našich obaloch.

Footer banner | benatki.com